Projekt graficzny opakowań serii ciastek ekologicznych dla polskiego producenta wraz z przygotowaniem i realizacją sesji fotograficznej.