Projekt layoutu oraz poszczególnych edycji gazetki reklamowej dla producenta żywności wraz opracowaniem typografii nagłówków i wykonaniem zdjęć produktowych.