Projekt graficzny opakowań serii ciastek ekologicznych dla polskiego producenta
wraz z przygotowaniem i realizacją sesji fotograficznej.
Back to Top